เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ปี 2566 - 2570 ฉบับทบทวน ปี 2567

数量进入网站的人

0 0 0 1 4 8 2 7 0

今天

数量

146

这星期

数量

1268

这月

数量

13853

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]