เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 班东銮寺

班东銮寺
渊农隆县 วันที่ 23 มี.ค. 2562, 10:57

历史:班东銮寺建为于佛历2418年12月8号,名称 “班东銮寺” 根据村的特点,在大乘佛教 有两昂  面积有 9莱 95平方泰丈 契据号11166。佛堂内包括寺院法堂,修道院,泰式亭子,钟楼,和神圣的物体有寺庙中的主要佛像内是灰泥佛像和泰式亭子的主要佛像内是金属佛像。

 

 

地址:Wang Phang镇 Wiang Nong Long县 南奔府

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]