เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 班庞寺

班庞寺
李县 วันที่ 28 ม.ค. 2562, 09:39

历史:这座寺庙是南奔最古老的寺庙之一, 是一座非常重要的寺庙,因为是古巴洗威猜被和尚梯度礼为第一个寺苗,也是死亡的地方。 在寺庙是阴凉处,在上面,你会看到风景。 因为寺庙在山上 这里有古老的 古迹。

当古巴洗威猜还活的时候是皇家寺庙。创建根据兰纳建筑风格 最美丽和最精致的风格之一 有一座很漂亮的佛常,还有古巴当古巴洗威猜还活的时候是皇家寺庙。创建根据兰纳建筑风格 最美丽和最精致的风格之一 有一座很漂亮的佛常,还有古巴洗威猜博物馆,在里面有他的所有个人物品博物馆,在里面有他的所有个人物品。

 

 

地址:洗威猜镇 李县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

数量进入网站的人

0 0 0 1 4 8 2 8 4

今天

数量

160

这星期

数量

1248

这月

数量

13839

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]