เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra Phutthabat Huai Tom寺庙(古巴翁师父寺庙)

Phra Phutthabat Huai Tom寺庙(古巴翁师父寺庙)
李县 วันที่ 22 ก.พ. 2562, 12:04

历史:Phra Phutthabat Huai Tom寺庙 这是李县最大的寺庙,也是Paguayo的一个村庄寺庙在寺庙入口处有一座Phra Kruba Chaiwongsa纪念碑。Phra Phutthabat Huai Tom寺庙拥有广阔的区域。 是一个重要的宗教场所于huan tom社区人民的心里中心。

里面饰独特,美丽的兰纳身份 做于红土挖出于红土池塘在寺庙的后面 重要的地方是 Phra Muang Kaew佛塔 佛塔装饰精美 是有Luang Pu Kruba Chaiwongsana身体的地方。

 

 

地址:纳赛镇 李县 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]