เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Ton Kaew寺庙博物馆

Ton Kaew寺庙博物馆
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:40

历史:Ton Kaew寺庙博物馆或者雍人博物馆创造于Phrakhru Phaisan ThirakunTon Kaew寺 庙的住持 建于佛历2530年 从古董收藏开始 是以前雍人日常生活的家庭用品 直到后来开始有虔诚的人 带来更多旧古董捐赠  因此成立 Tonkaew寺庙博物馆。

博物馆内有两栋建筑物 第一栋是新生成并收集有关佛教的故事和各种事物 比如木佛像,兵马俑佛像,佛陀说法,银器,堪托克,编织机和 用于编织的物体 这是以前雍人用的日常生活。 第二栋是古老的木建筑物 展览于古老的贝叶扇和古老护身符 许多有名的南奔 硬币护身符比如Phra Rod, Phra Khong, Phra rue, Phra Liang Phra Phem, Phra Sib Song,Phra Rob等等。此外,这博物馆也被用作执行命运仪式的地方 这是雍人的殚力为想要保持自己的身份 为了后代的人学习历史 并继续继承优秀文化。

 

 

地址:Wiang Yong镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

数量进入网站的人

0 0 0 1 6 0 7 9 4

今天

数量

22

这星期

数量

643

这月

数量

3008

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]