เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 哈里蓬猜国家博物馆

哈里蓬猜国家博物馆
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:38

历史:哈里蓬猜国家博物馆 南奔府 是一个收集和展示泰国北方许多古代文物的博物馆 这个博物馆Ma ha am mart tho Phraya Rachakunwibun Phakdi (Aump Purohit) 西北的府尹创始者在佛历2470年 那时候在拉玛四世国王的时代 他开始看到更多文化遗产的价值 博物馆运作从皇家法院先发起 并导致有许多其他博物馆在国内和西北省 自古以来就是一个首都于泰国 所以出现了许多古董 还包括名气的学者。

特别是现在南奔府 并且为了防止这些珍贵物品没有丢失因此收集古董和书籍作为博物馆为有兴趣研究考古学和文学

 

 

地址:城内镇(哈里蓬猜寺的对面) 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]