เลือกภาษา ::

旅游景点 :: Phra Kong Rue si寺庙

Phra Kong Rue si寺庙
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:37

历史:Phra Kong Rue si寺庙或者以前叫 “Ar pat tha ram寺庙” 建于雅玛黛维女王统治哈里蓬猜王国 分神创造为了来自兰卡的僧侣 用住所和练习佛法 里面包含“公佛像” 在这座寺庙里有公佛像是南奔的一个神圣的护身符 是四座寺庙四个角城市 这寺庙找到了南奔的护身符相信护身符是公佛像 与Wa su thep Rue si  和Su ka then ta Rue si 建造了一座寺庙名称为 Phra Kong Rue si寺庙一到现在。

对于人有兴趣想去尊奉致为了繁荣 Phra Kong Rue si寺庙位于城内镇 南奔区 南奔府 南奔人有崇拜和洗澡的传统在每年的泼水节后

 

 

地址:城内镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]