เลือกภาษา ::

旅游景点 :: 立佛寺

立佛寺
南奔直辖县 วันที่ 23 ม.ค. 2562, 17:37

历史:立佛寺还是以前叫 “Ar ran yi ka ram寺庙” 是东部的一座寺庙在寺庙城市的四个角落之一雅玛黛维女王分神创造于佛历1213年 为了从罗涡王国的僧侣守夏期的时候留在寺庙 以名称立佛寺按照重要的神圣的物件在寺庙里面 是古老的立佛像 后来创造了三尊新的立 佛像于来自素可泰的Phra Sumon Thera一共是四尊 并创造了位殿封面 4尊立佛像除了立佛像以外在寺庙还有重要的古迹是碑在立佛寺出土假设大约有600年 古老的佛堂建于佛历1929年 现在佛堂还出现绘画在廧上 依然保持了原始状态的美妙。

 

 

特点:立佛像,碑,佛堂,绘画

地址:Wiang Yong镇 南奔区 南奔府

旅游地图

按县分的旅游景点

推荐的旅游景点

南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔府的住宿
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县
南奔直辖县

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]