เลือกภาษา ::
กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ลำพูน คัดเลือกกิจกรรมนำร่องจากแผนปฏิบัติงานสู่แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 3 ก.พ. 2566, 21:12

               วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ที่ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน เครือข่ายกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอด การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ได้จัดประชุมสัมนาในหัวข้อ “การจัดทำนวัตกรรม ต้นแบบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้วยองค์ความรู้และแนวคิดเชิงนวัตกรรม” โดยมีกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               ตามที่บริษัท พีเอ็มเอ็ม แมสสิโม่ เทค จำกัด ได้รับงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ให้จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินเครือข่ายคลัสเตอร์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อให้เครือข่าย ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมนำร่อง จากแผนปฏิบัติงานมาดำเนินการ ต่อยอดพัฒนาด้านตลาดในประเทศ และนอกประเทศ พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำนวัตกรรม ต้นแบบของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้วยองค์ความรู้และแนวคิดเชิงนวัตกรรม” เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนานวัตกรรมกลุ่มของเครือข่ายต่อไป

              ทั้งนี้ การจัดประชุมเครือข่ายกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถและต่อยอด กลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้ โครงการ 12.1-1 การพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ถือเป็นการพัฒนา “เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเชื่อมโยงฐานการผลิตของจังหวัดลำพูน และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ เมืองใหม่ เป็นการรองรับการพัฒนาสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือยกระดับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางสังคมวัฒนธรรม และฐานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเดิมของจังหวัด อีกด้วย

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 7

今天

数量

83

这星期

数量

1212

这月

数量

4274

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]