เลือกภาษา ::
ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่พบปะส่วนราชการอำเภอเมืองลำพูน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 27 ต.ค. 2565, 20:52
                วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม
               โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าชมบูธของดีอำเภอเมืองลำพูนที่ได้นำมาจัดแสดง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2562 OTOP Product Champion ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำไยเนื้อสีทอง บ้านสันป่าเหียง(ถุงทอง) เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งได้รับรางวัลที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด ผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฯ ประเภทผ้ายกดอก และผ้าไหมยกดอกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สีน้ำเงิน ประเภทผ้ายก ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบณสานตำนานไหมไทย ประจำปี 2559 และเยี่ยมชมนวัตกรรม “ ส่งการ์ด ส่งใจ ส่งสายใย ไปถึงอุ้ย“ เพื่อพัฒนาการบริการด้านสุขภาพจิตใจในกลุ่มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่ติดเชื้อโควิด 19 รวมถึงแนวคิดภาคีเครือข่าย “พอสมควร ” บริบทพื้นฐานของพื้นที่บ้านม้าในการขับเคลื่อนทางสังคมที่เน้นการสร้างความร่วมมือแบบบูราณาการโดยมือเป้าหมายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ทุกผ่านส่วนส่วนร่วมในการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด 19 โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอเมืองลำพูน โครงการ 4 pillar เพื่อแก้ไขปัญหา การฆ่าตัวตายของจังหวัดลำพูน(ลำพูน โมเดล) โครงการขับเคลื่อนสุขภาพเมืองที่มิตรกับผู้สูงอายุ (Age friendly city) อีกด้วย
                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเป็นการมอบนโยบาย แนวทางในการดำเนินงาน และร่วมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน ตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล อาทิ การป้องกันเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความมั่นคง และปลอดภัยของประเทศ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก และ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม และประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ 3.เมืองเกษตรสีเขียว 4.เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และประเด็นที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
                ด้าน นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวว่า อำเภอเมืองลำพูน เป็นอำเภอศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของจังหวัดลำพูน และเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดลำพูน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอาณาจักรหริภุญชัยที่เรืองอำนาจอยู่ในแถบภาคเหนือตอนบนในอดีต ภายในเมืองมีโบราณสถานที่เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปีตั้งอยู่มากมาย เช่น พระรอดอายุ 1,300 ปี กำแพงเมืองโบราณ พระธาตุหริภุญชัย กู่ช้างกู่ม้า อำเภอเมืองลำพูนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลริมปิง เทศบาลตำบลเหมืองง่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลหนองช้างคืน เทศบาลตำบลประตูป่า เทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลป่าสัก และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม
                อำเภอเมืองลำพูนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ได้แก่ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสารภี (จังหวัดเชียงใหม่) และอำเภอบ้านธิ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ออน (จังหวัดเชียงใหม่) และอำเภอแม่ทา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่ทาและอำเภอป่าซาง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอป่าซาง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง (จังหวัดเชียงใหม่).
推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ต.ค. 2566, 14:42

ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลโคมแสนดวง สำหรับผู้ที่พักค้างคืน ณ ที่พักใน จ.ลำปาง หรือ จ.ลำพูน  พร้อมร...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:10

          นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วย กรมกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 0 8 8

今天

数量

53

这星期

数量

808

这月

数量

4453

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]