เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 12 ต.ค. 2565, 16:21

                นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูน จัดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสารีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง เป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
                สำหรับ กำหนดการ “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” วันที่ 14 ตุลาคม 2565 มีพิธีแถลงข่าว กิจกรรมงาน”เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ⭐️⭐️ วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 18.45 น. พิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2565 เวลา 19.15 น. พิธีเปิดงานโดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ⭐️⭐️ วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึง 8 พฤศจิกายน 2565 เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทำบุญถวายโคมถวายแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เวลา 19.00 น. ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ลานโคมวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ⭐️⭐️ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ร่วมชมขบวนแห่โคมทุกขบวนพร้อมกัน บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เวลา 18.30 น. เริ่มเคลื่อนขบวนแห่โคมถวายพระธาตุหริภุญชัย บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า ไปจนถึงลานพระธาตุหริภุญชัย ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เวลา 19.00 น. พิธีบูชาพระธาตุ ไหว้พระ รับศีล การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ผางประทีป” โดย พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน การถวายเครื่องไทยธรรม รวมถึงการมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่โคมล้านนา ⭐️⭐️ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เริ่ม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมทำบุญถวายโคมถวายแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย และบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เวลา 18.00 น. พิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ⭐️⭐️ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น. ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ จำนวน 13 กัณฑ์ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เวลา 10.00 น. ชมการประกวดโคมลอยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณี การประกวดกระทงใบตอง และ เวลา 19.00 น. กิจกรรมลอยกระทง จุดประทีปโคมไฟบริเวณน้ำแม่กวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน 

               ทั้งนี้ การถวายโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนที่จัดทำขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน เมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็ง ชาวล้านนาจะนิยมประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามด้วยการจุดผางประทีปหรือประดับโคมไฟให้สว่างสดใสตลอดช่วงเทศกาล ชาวล้านนาเชื่อว่าการทำโคม เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประทับ บนสรวงสวรรค์ และแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งโคมล้านนาหลากสี เป็นฝีมือของชาวบ้านในลำพูน เป็นฝีมือของผู้สูงอายุ หรือ แม่บ้านที่ไม่มีงานประจำทำ หรือทำเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีคนรุ่นใหม่ที่เรียนจบมาว่างงานในช่วง COVID-19 ระบาด ได้หันมาทำโคม ช่วยสร้างรายได้ราว 20,000 บาท ต่อคน/ราย ในช่วงเทศกาล ดั้งนั้น โคมที่ได้ถวายนอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว ยังได้บุญถึง 2 ต่อ ทั้งได้ถวายบูชา ได้ถวายสักการะ และได้ส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่จับต้องได้
                อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเสร็จกิจกรรม โคมเหล่านี้ จะถูกนำไปใช้ประดับตกแต่ง ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงวัดต่างๆ ภายในจังหวัดลำพูนและวัดของต่างจังหวัด เพื่อความสวยงาม แฝงถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาและขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่ดีงามของจังหวัดลำพูน.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ต.ค. 2566, 14:42

ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลโคมแสนดวง สำหรับผู้ที่พักค้างคืน ณ ที่พักใน จ.ลำปาง หรือ จ.ลำพูน  พร้อมร...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:10

          นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วย กรมกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 0 8 8

今天

数量

53

这星期

数量

810

这月

数量

4458

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]