เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 6 พ.ค. 2565, 14:50

               วันที่( 5 พฤษภาคม 2565) ณ สะพานศรีดอนชัย ตําบลบ้านธิ อําเภอบ้านธิ จังหวัดลําพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน  นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอําเภอบ้านธิ  นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

                นายอําเภอบ้านธิ  กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องได้รับความร่วมมือและบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยผักตบชวาเพียง 1 ต้นอาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์และถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งจนต้นตาย แต่ว่าเมล็ดจะยังมีชีวิตต่อได้นานถึง 15 ปี และพร้อมแตกหน่อเป็นต้นใหม่ทันทีที่เมล็ดได้รับน้าเพียงพอ  ซึ่งกลายเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม  สร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้ง การกีดขวางการไหลระบายของน้ำ และกีดขวางการสัญจรทางน้ำตลอดจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำทำให้น้ำเน่าเสีย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

                แม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดลาพูนที่ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในช่วงฤดูแล้งเป็นประจาทุกปี จากสาเหตุของแม่น้ำกวงที่มีปริมาณน้ำน้อย น้ำนิ่ง และมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการแพร่ขยายพันธ์ของผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ โดยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านธิถือเป็นอำเภอแรกของจังหวัดลาพูนที่แม่น้ำกวงไหลผ่านต่อเนื่องมาจากเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาเหมือนกับแม่น้ำกวงในช่วงอื่นๆจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการกาจัดและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนั้น อำเภอบ้านธิร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดกิจกรรม kick off การกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวงพร้อมกันกับทุกอำเภอ ณ บริเวณสะพานศรีดอนชัย ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ในวันนี้

                ด้าน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า  ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำถือเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชน  เพราะผักตบชวาเป็นวัชพืชที่แพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม สร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำ รวมทั้ง การกีดขวางการไหลระบายของน้ำและกีดขวางการสัญจรทางน้ำตลอดจนส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสียสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ  ตามนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาในแม่น้ำกวงที่ไหลผ่านจังหวัดลาพูน  ตั้งแต่อำเภอบ้านธิ ผ่านอำเภอเมืองลำพูนจนถึงจุดเชื่อมแม่น้ำปิงในเขตอำเภอป่าซาง ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร โดยแบ่งพื้นที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำกวง จำนวน 11 แห่ง รับผิดชอบดำเนินการกาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำกวง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี

                การจัดกิจกรรม Kick Off การกาจัดผักตบชวาในแม่น้ำกวง ประจำปี พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการพร้อมกันในทุกอำเภอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยการดำเนินการได้รับการสนับสนุนเรือกาจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียงของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ขนย้ายจากจังหวัดพะเยาเข้ามาร่วมดำเนินการในครั้งนี้อีกด้วย.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 ต.ค. 2566, 14:42

ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลโคมแสนดวง สำหรับผู้ที่พักค้างคืน ณ ที่พักใน จ.ลำปาง หรือ จ.ลำพูน  พร้อมร...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 11:10

          นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วย กรมกา...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 3 0 0 8 8

今天

数量

53

这星期

数量

802

这月

数量

4452

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]