เลือกภาษา ::
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน จัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน" ครั้งที่ 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:28

                วันที่ (3 ธันวาคม 2564) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน โดยมี นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน

                นางบำเพ็ญ เมืองมูล พัฒนาการจังหวัดลำพูน เผยว่า  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน จัดงาน "มหกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีเมืองหละปูน" จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 21 - 25 มกราคม 2565 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบาย เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำพูน และเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมรายได้ให้กับผู้ประกอบการและหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูน ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนจาก 8 อำเภอ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและหัตถกรรม  จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดลำพูน จากทุกอำเภอ จำนวน 30 ราย  กาดหมั้วอาหารพื้นถิ่น จำนวน 20 ราย  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นล้านนาจากหมูบ้านท่องเที่ยวชุมชนตลอดระยะเวลาการจัดงาน  การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานจากเทศบาลตำบลเวียงยอง ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการเครือข่ายOTOP จังหวัดลำพูน ประสานผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน และอำเภอทุกอำเภอในการนำหมู่บ้านท่องเทียวชุมชนมาจัดแสดงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการจัดงาน

                ทั้งนี้ ในการจัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า - ออก ผู้เข้าร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงาน ผู้จัดงานทีมงาน และผู้ประกอบการ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม มีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และไม่พบเชื้อโควิด - 19 และมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้เกิดความแออัด

 

                ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เผยว่า จังหวัดลำพูน เป็นเมืองขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ ประชากรมีหลายเชื้อชาติและหลายภาษา มีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นแตกต่างกัน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว จึงมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสและความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดมากขึ้น ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้นำจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน มาจำลองวิถีชีวิตภายในบริเวณงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการขาย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำพูน ให้มีรายได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หวังว่าในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงานในครั้งนี้.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 5

今天

数量

81

这星期

数量

1211

这月

数量

4272

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]