เลือกภาษา ::
ลำพูน มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อบรรเทาภัยหนาวและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 ธ.ค. 2564, 09:22

               วันนี้ ( 4 ธันวาคม 2564 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ มอบผ้าห่มและเครื่องกันหนาวให้แก่ประชาชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในพื้นที่อำเภอลี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น โดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอลี้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชน เข้ารับมอบ

                 นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ กล่าวว่า อำเภอลี้ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 99 หมู่บ้าน 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประชากรรวมทั้งสิ้น 70,033 คน มีอาณาเขตพื้นที่ครอบคลุมเนื้อที่ทั้งหมด 1,702.11 ตารางกิโลเมตร พื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนมีการกระจายตัวเป็นวงกว้าง บางตำบล หมู่บ้าน ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอไม่น้อยกว่า 40 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากพื้นฐานการประกอบอาชีพ โครงสร้างทางสังคม และจำนวนประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งประสบปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ซึ่งหากจะพิจารณาถึงปัญหาภัยหนาวในแต่ละปีที่ผ่านมา อำเภอลี้ จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยในตอนกลางวัน อยู่ประมาณ 20-32 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9-18 องศาเซลเซียส สำหรับในปีนี้ ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว แต่อุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในตอนกลางคืน จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 12-19 องศาเซลเชียส การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อำเภอได้ประสานงานและขอความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีการสำรวจและจัดเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือไว้แล้ว ประกอบกับในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รวมถึง ภาคเอกชน เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) มูลนิธิ ลำพูนสามัคคีการกุศล ได้สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวมอบให้แก่ประชาชนในอำเภอลี้ ไปแล้วบางส่วน

               สำหรับวันนี้ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านหมดไทยจังหวัดลำพูน ได้มอบชุดถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวน 24 โรงเรียน มอบเครื่องกันหนาวและนม ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จำนวน 30 ราย มอบเครื่องกันหนาวให้ตัวแทนผู้สูงอายุและประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวน 50 ราย

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 6

今天

数量

82

这星期

数量

1212

这月

数量

4273

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]