เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด เพื่อติดตามโครงการช่วยเหลือผลผลิตลำไย และกระเทียม จังหวัดลำพูน ปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 ก.ย. 2564, 20:53

               วันที่ (28 กันยายน 2564) ที่ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ในฐานะเลขานุการฯ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกระจายลำไยออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดลำพูน ปี 2564 เป้าหมายผลผลิต 3,200 ตัน วงเงิน 9,600,000 บาท โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท รับซื้อในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 1.50 บาท ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 ราย ปริมาณรับซื้อในโครงการ จำนวน 2,670 ตัน คงเหลือ 530 ตัน และโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 เป้าหมายผลผลิต 8,600 ตัน วงเงิน 21,500,000 บาท สนับสนุนค่าบริหารจัดการรวบรวม คัดแยกเกรด คุณภาพ ผลผลิตลำไยเข้าสู่โรงงานแปรรูป กก. 2.50 บาท รับซื้อในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า กก.ละ 2 บาท (เฉพาะเกรด A และ ระยะเวลารับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 15 กันยายน 2564 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 69 ราย ปริมาณการรับซื้อในโครงการฯ จำนวน 4,124 ตัน 
              ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปการดำเนินการจัดสรรโควตาเพิ่มเติมโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด (รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 ตามปริมาณแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นอำเภอที่เป็นแหล่งผลิตต่อไป และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าบริหารจัดการโครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดลำพูน ให้แก่จุดรับซื้อกระเทียม มนัสเมธา.

推荐新闻
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 15 ก.ย. 2566, 10:02

วันที่ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศแห่งค...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:31

               ททท.สำนักงานลำปาง ขอนำเสนอร้านอาหาร...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:24

วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน นายสันติธร ยิ้มละม...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 12 ก.ย. 2566, 11:23

        วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน นายส...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 2 9 4 7 0

今天

数量

76

这星期

数量

1209

这月

数量

4268

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]