เลือกภาษา ::
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับส่งแลกเปลี่ยนมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 2564, 16:10

               วันที่ (9 สิงหาคม 2564)  ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่  นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เกษตรจังหวัดลำพูน  เกษตรจังหวัดเขียงใหม่  เกษตรจังหวัดเขียงใหม่ ธกส.จังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน  ร่วมรับส่งผลผลิตทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอากาศยาน SAAB 340 ของกองทัพอากาศ ส่งผลผลิตทางการเกษตร จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี – จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดลำพูนลำพูน  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ  โดยเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 8 ตัน 
               นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน  เผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกันและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่จำหน่าย และกระจายผลผลิตทางการเกษตร  ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรลันตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ขอความอนุเคราะห์อากาศยานจากกองทัพอากาศ เพื่อกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดเขียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 2564 โดยมีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างมังคุดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับลำไยของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน โดยมีปริมาณผลผลิตที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้า ประมาณ 8 ตัน
               ทั้งนี้ จะมีกำหนดรับส่งแลกเปลี่ยนมังคุดกับลำไยของจังหวัดลำพูนในวัน อังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ท่าอากาศยานกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

继续阅读
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 0 5 7 7 7 1

今天

数量

59

这星期

数量

803

这月

数量

2990

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]