เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอบ้านธิ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:36

10 สุดยอดที่เที่ยวลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:35

เทยเที่ยวไทย ตอน 158 - พาเที่ยว ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:38

ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา "เมืองต้องห้าม"...พลาด

ดูวีดีโอ

วันที่ 2 ต.ค. 2562, 10:12

ข้อมูลแนะนำจังหวัดลำพูน

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 2 7 3

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

1468

เดือนนี้

จำนวน

3545

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]