เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ส.ค. 2562, 22:16

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP04 - ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 24 ส.ค. 2562, 22:15

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP03 - ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 24 ส.ค. 2562, 22:15

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP02 - ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 24 ส.ค. 2562, 22:15

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP01 - ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:29

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:24

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:25

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอป่าซาง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเมืองลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอบ้านธิ

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 9 6 6 1 2

วันนี้

จำนวน

256

สัปดาห์นี้

จำนวน

1666

เดือนนี้

จำนวน

6170

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]