เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:29

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:24

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:25

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอป่าซาง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเมืองลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอบ้านธิ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:36

10 สุดยอดที่เที่ยวลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:35

เทยเที่ยวไทย ตอน 158 - พาเที่ยว ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:38

ลำพูน เสน่ห์แห่งล้านนา "เมืองต้องห้าม"...พลาด

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 9 8 7 8

วันนี้

จำนวน

11

สัปดาห์นี้

จำนวน

264

เดือนนี้

จำนวน

1034

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]