เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย(Wireless Assess Point)อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless Controller) และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงประจำศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 มิ.ย. 2562, 13:37

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 4 2 6 6

วันนี้

จำนวน

43

สัปดาห์นี้

จำนวน

321

เดือนนี้

จำนวน

4317

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]