เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย(Wireless Assess Point)อุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless Controller) และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงประจำศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 25 มิ.ย. 2562, 13:37

数量进入网站的人

0 0 0 0 1 9 3 0 4

今天

数量

22

这星期

数量

259

这月

数量

1021

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]