เลือกภาษา ::
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร่วม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 เล่ม เพื่อนำไปร่วมงานแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 10 ก.ค. 2562, 09:46

บ่ายวันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2562 ) ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระธาตุหริภุญชัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบพิธีเปิดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี พระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์ ,สามเณร ,หัวหน้าส่วนราชการ , นักเรียน ,ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 เล่ม และจะมีการแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ และให้เด็ก เยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเกิดความสำนึกรัก และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานายกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โดยปีนี้วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา และจะถวายเทียนพรรษา ในวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเพื่อปลุกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชน นอกจากนี้การจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวน 10 แห่ง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, โรงเรียนเมธีวุฒิกร, โรงเรียนจักรคำคณาธร,โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนเทศบาลประตูลี้,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม,โรงเรียนเทศบาลจามเทวี,โรงเรียนอรพินพิทยา และโรงเรียนมงคลวิทยาสำหรับประเพณีหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ถือเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน โดยกำหนดจัดพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน 8 ของทุกปี ก่อนเข้าพรรษา อันเนื่องมาจากในสมัยโบราณเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่า “ฤดูการเข้าพรรษา” คือช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 นั้น กำหนดให้พระภิกษุทั้งหลายต้องเข้าอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือน พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องอยู่จำพรรษาในพระอาราม ระหว่างนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาในตลอดพรรษา พุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันหล่อเทียน สำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด 3 เดือน ของกำหนดเวลาเข้าพรรษา จึงเรียกเทียนที่หล่อที่ว่า “เทียนจำนำพรรษา” เสร็จแล้วในวันรุ่งขึ้นก็จะจัดขบวนแห่นำไปถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อเป็นพุทธบูชา และร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ แสดงความศรัทธาโดยพร้อมเพียงกัน ซึ่งอานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในย่ามค่ำคืน ดังที่พระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะ และประกอบกิจของสงฆ์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจัดงานตามชนบทต่างๆ. 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ก.ย. 2561, 15:10

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน ร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 14 ม.ค. 2562, 17:21

จังหวัดลำพูน ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าเซฟมาร์ท ลำพูน ร่วมรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยใช้กล่องกระดาษท...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 2562, 14:55

เช้าวันนี้(5 สิงหาคม 2562) ที่ เรือนจำจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานภ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 22 ส.ค. 2561, 15:20

วันพุธที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นายวรยุทธ เนา...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 4 5 1 7

วันนี้

จำนวน

1

สัปดาห์นี้

จำนวน

282

เดือนนี้

จำนวน

1406

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]