เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงาน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 6 ส.ค. 2562, 14:52

     วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ที่ทำการกำนันตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” ครั้งที่ 3 โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวงเจ้าของบ้าน และนางเสริมศรี เสาวภาณี ภรรยา หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน “ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง” เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานความร่วมมือจากแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคัดแยกขยะในครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากผู้ว่าราชการจังหวัด ,ผู้บริหารหน่วยงาน ,บ้านพักนายอำเภอ, ผู้นำชุมชน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,แกนนำเครือข่าย ทสม.,เครือข่าย อสม. และเครือข่าย อถล. เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานคัดแยกในระดับครัวเรือนให้ครอบคุมทั้งจังหวัด อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการลด คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ธ.ค. 2562, 09:50

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 ต.ค. 2561, 16:40

จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการ "หมอชวนวิ่ง" เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพร...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 2 ธ.ค. 2562, 09:55

จังหวัดลำพูน จัดงานสักการะพระนางจามเทวี และงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันว...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ก.ย. 2561, 08:40

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 1 6 7 8 5

วันนี้

จำนวน

9

สัปดาห์นี้

จำนวน

272

เดือนนี้

จำนวน

1314

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]