เลือกภาษา ::

เทศกาลประเพณี

ประเพณีแขวนโคม

วันที่ 20 พ.ย. 2562, 00:00 - 31 ธ.ค. 2562, 00:00

ประเพณีแขวนโคมที่จังหวัดลำพูนนั้นไม่แน่ชัดว่าเริ่มขึ้นเมื่อใด แต่ถ้าจะกล่าวถึงโคมแล้วนั้นมีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อใช้ประดับตกแต่งและให้แสงสว่างตามบ้านเรือน ทางเดิน ซึ่งในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีไฟฟ้า ในทางความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคมจะทำเมื่อหลังออกพรรษาใกล้กับเทศกาล #ยี่เป็ง หรืองานลอยกระทงของทางภาคเหนือนั่นเองสำหรับประเพณีการแขวนโคมของภาคเหนือก็เพื่อบูชาไฟ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เราเคารพนับถือเสมือนให้ไฟช่วยนำทางสว่างและให้โคมช่วยป้องกันมิให้ไฟในโคมนั้นดับเปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง ท่านที่สนใจหรือแวะผ่านมาเที่ยวเมืองลำพูนก็สามารถแวะมาแขวนโคมได้ที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยมหาวรวิหารและกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตและครอบครัว

แผนที่เส้นทางการเดินทาง
เทศกาลประเพณี

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานประเพณีแห่แค่หลวง

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานมุทิตาจิต ทำบุญอายุวัฒนมงคล

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานเทศกาลผ้าทอและของดี ตำบลเวียงยอง

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 3 0 6 3

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

1860

เดือนนี้

จำนวน

1860

ลิงค์ที่น่าสนใจ