เลือกภาษา ::

เทศกาลประเพณี

งาน “สืบฮีต สานฮอย ปอยลูกแก้ว”

วันที่ 29 มี.ค. 2561, 00:00 - 29 มี.ค. 2561, 00:00

ขบวนแห่ปอยลูกแก้ว ซึ่งนำเยาวชนที่พร้อมจะบวชบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนมาร่วมขบวนแห่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องให้เป็นคนดีมีคุณภาพและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 4 6 6 8 4

วันนี้

จำนวน

164

สัปดาห์นี้

จำนวน

2229

เดือนนี้

จำนวน

13473

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]