เลือกภาษา ::

เทศกาลประเพณี

ประเพณีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันที่ 16 เม.ย. 2561, 00:00 - 16 เม.ย. 2561, 00:00

เป็นประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องและเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยที่จะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทย

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 7 2 5 4

วันนี้

จำนวน

8

สัปดาห์นี้

จำนวน

171

เดือนนี้

จำนวน

742

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]