เลือกภาษา ::

เทศกาลประเพณี

งานบาติกงามพร้อม มัดย้อมงามตา งามผ้ากองงาม

วันที่ 23 มี.ค. 2561, 00:00 - 25 มี.ค. 2561, 00:00

ภายในงานมี ร้านค้าขายสินค้าของฝากของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก รวมถึงของดีบ้านกองงามและหมู่บ้านใกล้เคียง
- การสาธิตขั้นตอนกระบวนการทำผ้ามัดย้อม ผ้าบาติก
- การประกวดธิดาบาติก,การประกวดดีไซน์เนอร์ออกแบบชุดผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม
- ชมการแสดงเดินแฟชั่นโชว์หนูน้อยบาติก และแฟชั่นโชว์ของผู้นำชุมชน

เทศกาลประเพณี

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

ประเพณีสรงน้ำครูบาศรีวิชัย

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานประเพณีแห่แค่หลวง

วันที่ 1 ม.ค. 2513, 07:00 - 1 ม.ค. 2513, 07:00

งานประเพณี วันอาสาฬหบูชา

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 2 6 5 1 2

วันนี้

จำนวน

5

สัปดาห์นี้

จำนวน

198

เดือนนี้

จำนวน

1125

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]