เลือกภาษา ::

หัวข้อเอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 2 8 3 1 7

วันนี้

จำนวน

45

สัปดาห์นี้

จำนวน

1496

เดือนนี้

จำนวน

3549

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]