เลือกภาษา ::

สถานที่ท่องเที่ยว :: อำเภอป่าซาง

อำเภอป่าซาง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า

ประวัติ : วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตั้งอยู่ระหว่างดอยม่อนช้างกับดอยเครือ นับถือกันว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่มาประทับไว...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
วัดเกาะกลาง

ประวัติ : วัดเกาะกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง ห่างจากแม่น้ำปิงไป ทางตะวันออกประมาณ 500 เมตร ชื่อ...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านดอนหลวง

ประวัติ : บ้านดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่ตั้งอยู่ใ...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองเงือก

ประวัติ : ชาวหนองเงือกมีบรรพบุรุษเป็นชาวยอง จากแคว้นสิบสองปันนา อพยพมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำทา อำเภอป่าซาง ในช่วง...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน

ประวัติ : อ่างเก็บน้ำแม่วังส้าน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอป่าซางไปตามทางหลวงหมายเลข 106 ประมาณ 13 ก...

อ่านต่อ
อำเภอป่าซาง
วัดบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว

ประวัติ : สมัยพุทธกาล เมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ได้ทรงจาริกไปยังถิ่นต่างๆ เพื่อป...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 7 7 7 1

วันนี้

จำนวน

59

สัปดาห์นี้

จำนวน

805

เดือนนี้

จำนวน

2990

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]