เลือกภาษา ::
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 23 พ.ย. 2561, 12:10

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ 1.ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2562 จำนวน 50 ทุน และ2.ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ซึ่งมีทุนจำนวน 7 ประเภททุน คือ2.1 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 66 ทุน2.2 ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ บรรจุก่อนไปศึกษา จำนวน 3 ทุน2.3 ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) จำนวน 6 ทุน2.4 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 153 ทุน2.5 ทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (UCAS) จำนวน 2 ทุน2.6 ทุนของสถาบันพระบรมราชชนก กระสาธารณสุข จำนวน 2 ทุน2.7 ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 18 ทุนสำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ http://www.ocsc.go.th/scolarship , http://scholar.ocsc.go.th และ http://uis.ocsc.go.th 

ข่าวโดย : นายอนุวัฒน์ พุฒเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน 

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 21 ก.ย. 2561, 15:30

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายสำเริง ไชยเสน ร...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 31 ส.ค. 2561, 14:05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน สถานบริการ เครือข่ายงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 18 เม.ย. 2562, 11:17

วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 26 เม.ย. 2562, 15:42

วันที่ 25 เมษายน 2562  ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 0 7 9 9 9

วันนี้

จำนวน

12

สัปดาห์นี้

จำนวน

300

เดือนนี้

จำนวน

1249

ลิงค์ที่น่าสนใจ