เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยเป็นการเร่งด่วน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 10 ส.ค. 2564, 16:08

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ 8 อำเภอ และผู้ประกอบการรับซื้อ และแปรรูปลำไยจังหวัดลำพูน

โดยที่ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตลำไย จังหวัดลำพูน มีมติ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้นายกสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ หารือกับกลุ่มผู้ประกอบการลำไยอบแห้ง 
ในการปรับราคารับซื้อลำไยรูดร่วงตามข้อเสนอพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยขอแจ้งต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนทราบ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (ทั้งนี้ เวลา 15.00 น. สมาชิกสมาคมแจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถปรับราคารับซื้อตามข้อเสนอของพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้ ขอให้ปรับราคาตามกลไกตลาด)
2. ที่ประชุมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการ ดังนี้
 2.1ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกช่องทาง และหอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกวัน โดยมีแนวการรับซื้อลำไยรูดร่วงตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
 2.1.1 เป็นลำไยสดในฤดู ที่มีความแก่ประมาณร้อยละ 95 – 98 (ไม่รอจนแก่จัดร้อยละ 100)
 2.1.2 โรงอบจะไม่รับซื้อลำไยคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้
  1) ลำไยแก่จัดเกินไปจนขึ้นหัว หรือเป็นลำไยร้างสวน
  2) ลำไยแตก เน่าเสีย
 2.2.3 การกำหนดราคารับซื้อ ณ จุดร่อน และโรงอบแห้ง จะใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน หากพบว่า มีการปะปนลำไยที่ไม่มีคุณภาพตามเกณฑ์กำหนด ต้องถูกปรับลดราคา หรือไม่รับซื้อเลย
 2.2 ประชาสัมพันธ์พิธีสารไทย-จีน ตามที่ผู้แทนผู้ส่งออกผลไม้ไทยนำเสนอในที่ประชุม 
(การเร่งทำการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practices: GAP)
 2.3 ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเพลี้ยแป้งในผลผลิตลำไย โดยเกษตรกรต้องเข้มงวดการดูแลไม่ให้มีการเก็บเกี่ยวลำไยที่ติดเพลี้ยแป้ง ลงในตะกร้าขาวเด็ดขาด
3. ที่ประชุมมอบหมายพาณิชย์จังหวัดลำพูนประสานสำนักงานพาณิชย์ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และตาก จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามที่จังหวัดลำพูนเสนอต่อสมาคมผู้ผลิตลำไยอบแห้งภาคเหนือ เพื่อให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ต.ค. 2564, 16:03

               วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ต.ค. 2564, 16:01

               วันที่  (11 ตุลาคม 2564) ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ต.ค. 2564, 11:05

               สภาเกษตรกร มอบข้าวจ้าวหอมมะลิดำ จำนวน 500 กิโลกรัม แก่ อบจ.ลำพูน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 4 ต.ค. 2564, 10:59

                จากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์ของโกดังหอมบ้านห้...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 7 5 7 4

วันนี้

จำนวน

78

สัปดาห์นี้

จำนวน

444

เดือนนี้

จำนวน

1471

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]