เลือกภาษา ::
รายชื่อผู้รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 ส.ค. 2564, 14:01

*****  New  *****

จังหว้ดลำพูน มีประกาศลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

       รายละเอียดกำหนดการ วันเวลา สถานที่ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

********************      

จังหวัดลำพูน  เรื่อง รายชื่อผู้รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาไทย จังหวัดลำพูน  เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

       ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานจังหวัดลำพูน    จำนวน  158 คน

       ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน  จำนวน  156  คน

       ตำแหน่ง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน   จำนวน  75 คน 

        รายละเอียดปรากฎตามเอกสาร

   ****** ตรวจสอบ ข้อมูลรายชื่อ ระบบรับสมัครบุคคลฯ เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  *****

จังหวัดลำพูน  เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย

  • 1   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป  สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน   อัตราว่าง 5 อัตรา
  • 2   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน     อัตราว่าง 5 อัตรา
  • 3   กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน   อัตราว่าง 5 อัตรา

        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำพูน โทร 053-511192 ต่อ 27969 , 27970

 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:13

               นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย คณ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:11

                จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวัน...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 24 ต.ค. 2564, 20:15

               วันนี้ (22 ต.ค.64) ที่อาคารเอนกประสงค์ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งห...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 19 ต.ค. 2564, 15:13

               วันที่ 19 ตุลาคม 2564 หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ นายวรยุทธ เนาวรัต...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 4 7

วันนี้

จำนวน

215

สัปดาห์นี้

จำนวน

2377

เดือนนี้

จำนวน

6514

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]