เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 5 ก.ค. 2564, 18:43

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 6 0 7 8

วันนี้

จำนวน

21

สัปดาห์นี้

จำนวน

406

เดือนนี้

จำนวน

1602

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]