เลือกภาษา ::
จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 ก.ค. 2563, 09:54

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563 ) นายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563 นำโดย นางสาวศศิธร  อินทกุล  ผู้ตรวจการกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งจังหวัดลำพูน ผ่านการประเมินรอบแรกจำนวน 5 ชมรม ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ฯ , จังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน , โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่งและโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ซึ่งคณะกรรมการได้มาตรวจติดตามระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563

          สำหรับการตรวจติดตามในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง และสามารถรักษามาตรการในการดำเนินงานในสถานศึกษา  สถานประกอบการ ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ตามหลักปฏิบัติการ “5D วิถี TO BE ลำพูน” ซึ่งประกอบด้วย Dream , Drive , Design , Deploy และDevelopment

          ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของจังหวัด TO BE NUMBER ONE ลำพูน ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดลำพูนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 18 ปี เพื่อน้อมนำพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

วันนี้ (11 ม.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศบ...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:50

นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ มอบหมายให้นายสมชาย วงศ์จริยะเกษม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแด...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:49

นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ในฐานะ หน.ศปก.อ.แม่ทา พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตำรวจ เท...

อ่านต่อ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 11 ม.ค. 2564, 13:47

คืนวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำชุดตรวจบูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง สาธารณสุข...

อ่านต่อ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 3 4 6 7 0

วันนี้

จำนวน

2

สัปดาห์นี้

จำนวน

332

เดือนนี้

จำนวน

1233

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]