เลือกภาษา ::
ลำพูน จัดงาน LAMPHUN EXPO มหกรรมของดี OTOP & SME ลำพูน ครั้งที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย สินค้า OTOP & SME รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนของดีจังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 26 ต.ค. 2565, 15:08

                วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณสถานที่เอกชน ถนนกำพูน - คอยติ แม่สารป่าแดด ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน LAMPHUN EXPO มหกรรมของดี OTOP & SME ลำพูน ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี นายสมชาย แจ่มทวีกุล ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                 ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทประชารัฐฯ ที่จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อปี 2560 เพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ เสนอแนวคิดและการดำเนินงาน สร้างอนาคตให้ประเทศไทยในการมุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน จึงเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่สามารถทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยมีเป้าหมายการทำงานใน 3 กลุ่มงานได้แก่ ด้านเกษตรด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต สร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน พัฒนาเรื่องราวให้สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่น่าสนใจ/ส่งเสริมให้มีมาตรฐานการรับรองสินค้า ด้านการตลาด สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาดกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด โดยช่วยสื่อสารและสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืนหาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ภาคภูมิใจ ให้การสนับสนุน และสนใจซื้อสินค้าของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนด้านการบริหารจัดการของกลุ่มและชุมชนเป้าหมาย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จึงได้ริเริ่มจัดงาน“LAMPHUN EXPO มหกรรมของดี OTOP & SME ลำพูน ครั้งที่ 1” รวมระยะเวลา 9 วัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน และสินค้า OTOP & SME ของดีจังหวัดลำพูน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นวัตกรรม กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยด้านการค้าการลงทุน ตลอดทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูน
                สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP&SME และกลุ่มเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งการออกบูธแสดงผลงานของส่วนราชการและภาคเอกชน รวมจำนวน 82 บูธ , การมอบเกียรติบัตรการประกวดคลิปวีดีโอของดีเมืองเก่าบ้านเฮาหละปูน, ประกวดหนูน้อยวัฒนธรรม , การประกวดเต้นไลน์แดนซ์ , กิจกรรมมอเตอร์โชว์ โดยภาคเอกชน ตลอดระยะเวลาจัดงาน , เวทีแสดงดนตรีของศิลปิน , การจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจำกัด

                 ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำพูน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เป็นอีกหนึ่งองค์กรของจังหวัดลำพูนที่ทำงานร่วมกับคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดลำพูน (คสป.)ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเป้าหมายการทำงานใน 3 ด้าน ทั้งด้านเกษตร ด้านแปรรูป ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนล้วนแล้วแต่เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนในจังหวัด การริเริ่มจัดงาน “LAMPHUN EXPO มหกรรมของดี OTOP &SME ลำพูน ครั้งที่ 1”ในครั้งนี้ เป็นการให้โอกาสกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP&SME และกลุ่มเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้มีพื้นที่จัดแสดงผลงานและส่งเสริมช่องทางการตลาด กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนหลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายลง.

推荐新闻
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:24

  InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

继续阅读
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:04

                วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:03

                จากเหตุการณ์ พายุฤดูร้อน เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่า...

继续阅读
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 10 พ.ค. 2566, 10:02

                วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อาคารธรรมศาลา (ศาลาศรีจำปา) วัดพระธาตุ...

继续阅读

数量进入网站的人

0 0 0 1 1 8 3 1 6

今天

数量

26

这星期

数量

621

这月

数量

3279

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]