เลือกภาษา ::

วีดีทัศน์จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ส.ค. 2562, 22:15

ครัวเรือนต้นแบบลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง : EP01 - ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:29

สถานที่ท่องเที่ยว จ ลำพูน 8 อำเภอ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:24

อำเภอบ้านโฮ่ง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:25

อำเภอทุ่งหัวช้าง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอแม่ทา

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:26

อำเภอป่าซาง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเมืองลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:27

อำเภอเวียงหนองล่อง

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอบ้านธิ

ดูวีดีโอ

วันที่ 18 มี.ค. 2562, 10:28

อำเภอลี้

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:36

10 สุดยอดที่เที่ยวลำพูน

ดูวีดีโอ

วันที่ 13 พ.ย. 2561, 15:35

เทยเที่ยวไทย ตอน 158 - พาเที่ยว ลำพูน

ดูวีดีโอ

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 7 5 7 5

วันนี้

จำนวน

79

สัปดาห์นี้

จำนวน

444

เดือนนี้

จำนวน

1472

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]