เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายสมาน กองแก้ว

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายสมาน กองแก้ว 07:00 น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./แต่งกาย : ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพสีขาว
16:00 น. พิธีสรงน้ำสรงพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว (สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./แต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]