เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 09:30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ./ป้องกันจังหวัด
13:00 น. ประธานตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับอำเภอ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเครือข่ายภาคเกษตร ระดับตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ปค.
13:30 น. การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ./ป้องกันจังหวัด
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 3 7 1

วันนี้

จำนวน

45

สัปดาห์นี้

จำนวน

491

เดือนนี้

จำนวน

2096

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]