เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ.
16:00 น. ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก 7 อำเภอ  จากหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตามถนนรอบเมืองในเข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
17:00 น. พิธีสรงน้ำสรงพระราชทานพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร แต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
19:00 น. พิธีแห่โคมวันวิสาขบูชา เวียนเทียน สวดเบิกพร้อมกัน 4 วิหาร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]