เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายบุญส่ง ไชยมณี 09:00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 เข้าพบหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด สนจ./กยพ.
09:30 น. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายภาสกร บุญญลักษม์) ห้องประชุมจามเทวี สนจ./กยพ.
13:30 น. ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 ห้องประชุมจามเทวี คลัง
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 8 9 0

วันนี้

จำนวน

22

สัปดาห์นี้

จำนวน

648

เดือนนี้

จำนวน

1594

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]