เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 07:00 น. ประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระพุทธบาทตากผ้า( พระอารามหลวง) ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
10:00 น. ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา อำเภอบ้านโฮ่ง
13:00 น. ตรวจติดตามความพร้อมการเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา อำเภอลี้
16:00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]