เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายโยธิน ประสงค์ความดี

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายโยธิน ประสงค์ความดี 07:00 น. ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ./ การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ชุดสุภาพสีขาว
09:30 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE  ห้องประชุม รพ.หริภุญชัย เมโมเรียล สสจ./ผวจ.ลพ. มอบหมาย
11:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ห้องประชุมบริษัท ซีพี ออลล์ฯ สสจ./ผวจ.ลพ. มอบหมาย
14:00 น. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา สสจ./ ผวจ.ลพ. มอบหมาย
16:00 น. พิธีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วธ. (การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก)
19:00 น. พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร สพศ. (การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยสีขาว)
พิมพ์
***

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]