เลือกภาษา ::

วันพุธ ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ 13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี และคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมอนันตยศ พมจ.
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 3 8 9 4

วันนี้

จำนวน

26

สัปดาห์นี้

จำนวน

652

เดือนนี้

จำนวน

1597

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 e-mail :[email protected]