เลือกภาษา ::

วันจันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เลือกวันที่ที่ต้องการแสดง

นายวรยุทธ เนาวรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้บริหาร เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ หมายเหตุ
นายวรยุทธ เนาวรัตน์ 09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ประจำเดือนมากราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ห้องประชุมจามเทวี ปภ
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สสจ
พิมพ์

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 7 3 3 7 6

วันนี้

จำนวน

50

สัปดาห์นี้

จำนวน

492

เดือนนี้

จำนวน

2100

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]