เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

วันที่ 14 ก.พ. 2567, 14:54

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 6 7 0 0 0

วันนี้

จำนวน

83

สัปดาห์นี้

จำนวน

990

เดือนนี้

จำนวน

4742

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]