เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: กระทรวงมหาดไทยแจ้งแผนที่ย้ายสถานปฏิบัติงานไปยังพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่ 12 ก.พ. 2567, 09:34

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]