เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่จอดรับ ส่งผู้โดยสาร (ชั่วคราว)

วันที่ 21 ธ.ค. 2566, 14:29

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]