เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: โครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการไทยเพื่อเดินทางไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 4 ก.ค. 2565, 10:13

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 6 5 8

วันนี้

จำนวน

161

สัปดาห์นี้

จำนวน

843

เดือนนี้

จำนวน

2988

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]