เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒

วันที่ 25 เม.ย. 2565, 14:59

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 3 8 2

วันนี้

จำนวน

120

สัปดาห์นี้

จำนวน

664

เดือนนี้

จำนวน

2787

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]