เลือกภาษา ::

เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ ความยาว 30 วินาที จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 สปอต และชุดจิตอาสา จำนวน 2 สปอต

วันที่ 27 ม.ค. 2565, 10:07

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 1 0 3 3 8 3

วันนี้

จำนวน

121

สัปดาห์นี้

จำนวน

665

เดือนนี้

จำนวน

2788

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]