เลือกภาษา ::

สินค้าของฝาก

ตะกร้าสินค้า

จำนวนสินค้า 0

ลำไยอบแห้งสีทอง

350 บาท/กล่อง.

กาละแมลำไย

0 บาท/กล่อง.

หมูทุบลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

60 บาท/50กรัม/ถุง/3เดือน.

หมูทุบลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง

120 บาท/120กรัม/ถุง/3เดือน.

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 4 7 5 7 2

วันนี้

จำนวน

76

สัปดาห์นี้

จำนวน

442

เดือนนี้

จำนวน

1470

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]